Upprättades Guds Rike 1914?

NÅGRA BIBLISKA FRÅGOR

1. Enligt Sällskapet Vakttornet “satte sig” eller “installerades” Jesus på Guds tron i himlen år 1914. Men redan under det första århundradet sade Jesus till aposteln Johannes: “Den som segrar, honom skall jag förunna att sätta sig med mig på min tron, liksom också jag har segrat och satt mig med min Fader på hans tron.” — Uppenbarelseboken 3:21, NV.

Fråga: Om Jesus satt på Guds tron i himlen redan på aposteln Johannes tid, hur kunde han då sätta sig (eller “installeras”) på tronen först 1914?

2. JV kanske förklarar att Jesus satt på tronen bara i begränsad betydelse fram till 1914 genom att regera bara över den kristna församlingen, men att han år 1914 fick “väldet över världen” (Upp. 11:15). Men redan under det första århundradet skrev aposteln Johannes och sände fridshälsningar från “Jesus Kristus, ’det trogna vittnet’, ’den förstfödde från de döda’ och ’härskaren över jordens kungar’.” — Uppenbarelseboken 1:5, NV.

Fråga: Om Jesus redan på aposteln Johannes tid var “härskaren över jordens kungar”, hur kunde han då få “väldet över världen” först år 1914?

3. Enligt Sällskapet Vakttornet innebar Jesu tronbestigning år 1914 att han då “fick makten”, myndigheten att börja härska. (Se boken Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden, sidan 140) Men strax efter sin uppståndelse sade Jesus till lärjungarna: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” — Matteus 28:18, NT-81.

Fråga: Om Jesus fick “all makt i himlen och på jorden” redan då, hur kan han ha fått den makten först 1914? Kan någon få mer makt än all makt?

4. JV kanske håller med om att Jesus fick “all makt” vid sin uppståndelse, men förklarar att han inte fick rätt att utöva makten mot nationerna förrän 1914. Då först fick han rätt att krossa dem. Men redan under det första århundradet sade Jesus till församlingen i Thyatira i Mindre Asien: “Den som segrar och ger akt på mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall valla dem med en stav av järn, som man krossar lerkärl — samma makt som jag har fått av min fader.” — Uppenbarelse-boken 2:28, 29, NT-81.

Fråga: Om Jesus redan på aposteln Johannes tid hade fått makten över folken eller nationerna, inbegripet makten att krossa dem, hur kan han då ha fått den makten först 1914? Det är sant att han inte krossade nationerna på Johannes tid — men gjorde han det 1914?

5. Sällskapet Vakttornet medger att Jesus satte sig på Guds högra sida och fick en överlägsen ställning redan vid sin uppståndelse (Efesierbrevet 1:20-23), men citerar Hebreerbrevet 10:12, 13 till stöd för att han inte började utöva sin makt förrän 1914. Där står att Jesus satte sig på Guds högra sida vid sin uppståndelse, men att han “väntar från den tiden tills hans fiender blir lagda som en pall för hans fötter.” Denna väntan, säger man, upphörde år 1914, då Jesus började härska.

Fråga: Hade Guds fiender lagts för Jesu fötter år 1914? Den siste fienden är enligt 1 Korintierbrevet 15:25, 26 döden. Hade döden tillintetgjorts år 1914?

6. Sällskapet Vakttornet förklarar att “hedningarnas tider” (Lukas 21:24), eller “nationernas fastställda tider”, som Sällskapet översätter det, slutade år 1914.

Fråga: Hur kan “nationernas tider” ha slutat år 1914, då nationerna inte bara överlevde det året utan till och med har tredubblats i antal sedan dess? Den enkla sanningen är att för majoriten av jordens nationer har tiden börjat efter 1914. Hur kan den då ha slutat 1914?

_____________

Kristen Frihet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *