Ouça os Vigilantes do Senhor (holandês)

 

Hoort de stem van's Heren wachters

Hoort de stem van's Heren wachters,
Die steeds luider wordt gehoord;
Ziet, hoe aan de donk're hemel
't Licht van Jezus' komst reeds gloort.

Koor:

Laat de boodschap dan weerklinken
Eer onz' aardse stem verstomt:
Zegt vaarwel aan zond' en wereld,
Maranatha, Jezus komt!

Gij die slaaf nog zijt der zonde
En wier strijd zo moeilijk is
Geeft uw ganse hart aan Jezus
Zijn verlossing is gewis.

[Koor]

Zonder vlek en zonder rimpel
Wordt de Bruid thans toebereid
Ja, de hoop op Zijn verschijning
Is een kracht tot he­­iligheid

[Koor]

D'ure naakt, dat Gods bevrijden
Met gejuisch Hem tegengaan,
Eeuw'ge blijdschap op hun voorhoofd,
Alle leed is weggedaan.

[Koor]

Ouça os Vigilantes do Senhor

Ouça os vigilantes do Senhor
Cuja voz está cada vez mais alta;
Veja como no céu escuro
A luz da vinda de Jesus já brilha.

Refrão:

Então que a mensagem ressoe
Antes que a voz na terra feneça:
Adeus aos pecados e ao mundo
Maranata, Jesus vem!

Vós que sois escravos do pecado
E cuja luta é tão difícil
Entreguem todo o coração a Jesus
A salvação dele é certa.

[Refrão]

Sem mancha e sem mácula
A noiva já está preparada
Sim, a esperança da vinda dele
É um estímulo à santidade

[Refrão]

Da hora negra, Deus liberta
Lutai com Ele jubilosamente,
Traz alegria a todas as faces,
E fim a todo o sofrimento.

[Refrão]