Perto, Mais Perto (polonês)

 

Coral: Estudantes da Bíblia (2012)

Bliżej, o Bliżej

Bliżej, o bliżej wznieś mnie i tul
Do Siebie Jezu przez radość i ból.
Chowaj mnie zawsze przy sercu Swym,
Zbawco wszechświata i nocą i dniem.
Zbawco wszechświata i nocą i dniem.

Bliżej, o bliżej tu mnie nie stać,
Na nic co bym Ci mój Panie mógł dać.
Ach tylko serce skażone mam,
Weź je mój Królu i oczyść je Sam.
Weź je mój Królu i oczyść je Sam.

Bliżej, o bliżej chętnie i rad,
Rzucę precz wszystko co daje mi świat.
Co mi odrywa łaski Twej dar,
Świeckie rozkosze i złudny ich czar.
Świeckie rozkosze i złudny ich czar.